انتقال تماس به داخلی (ترنسفر) قابلیتی‌ در سرویس تلفن گویا است که از طریق آن پاسخ‌دهنده‌ی تماس(شما یا هر کسی که برای اون داخلی تعریف کرده‌اید) می‌تواند تماس ورودی خود را در حین مکالمه به شماره داخلی همکار مورد نظر خود و یا به شماره‌ی موبایل یا تلفن ثابت مورد نظر خود انتقال دهد. به این ترتیب تماس ِ  ورودی به مقصد مورد نظرتان ترنسفر (منتقل) می‌شود.

چگونه تماس داخلی داشته باشیم و تماس را انتقال دهیم؟

پنل دفترشما

 

پس از برقراری تماس ِ تماس‌گیرنده هر وقت که نیاز بود می‌توانید تماس ورودی را به شماره‌ی دیگر(داخلی تلفن گویا، داخلی اختصاصی همکار و یا شماره‌ی دلخواه)  انتقال دهید. به این ترتیب همکار در حین مکالمه با شماره‌گیری کد دستوری وارد منوی انتقال تماس مورد نظر شده، عملیات انتقال تماس را انجام داده و با انتخاب * تماس ورودی انتقال می‌دهد؛ همچنین با انتخاب دکمه‌ی # به تماس ِ ورودی بازگشته و با تماس‌گیرنده صحبت می‌کند.

شماره‌ی داخلی همکار را چطور تعریف کنیم؟

از این پس در صفحه‌ی همکاران، شما میتوانید می‌تواند یک شماره‌ی داخلی اختصاصی ۲ تا ۴ رقمی انتخاب نماید و در زمان انتقال تماس از آن شماره‌ی داخلی استفاده نماید. شماره‌ی داخلی همکار اختصاصی(یونیک) بوده و در صورت تکراری بودن داخلی در زمان ذخیره‌سازی تغییرات پیغام خطای “شماره‌ی داخلی وارد شده به همکار دیگری اختصاص دارد!” نمایش داده می‌شود. همچنین وارد کردن این شماره الزامی نمی‌باشد!

این کدهای مهم: انتقال تماس ورودی توسط همکار

در زمان پاسخ‌گویی تماس ورودی توسط همکار، ایشان می‌تواند با وارد کردن کد دستوری مورد نظر خود تماس ِ تماس‌گیرنده را به همکار مورد نظر و یا به شماره‌ی مورد نظر خود متصل نماید.

کد دستوری انتقال تماس به همکار دیگر: *۲

کد دستوری انتقال تماس به شماره(موبایل یا تلفن ثابت): *۳

* با شماره‌گیری کد دستوری بلافاصله تماس‌گیرنده On-hold می‌شود

آموزش انتقال تماس به همکار دیگر:

در این حالت همکار با شماره‌گیری *۲ به منوی دریافت شماره‌ی اختصاصی همکار وارد می‌شود. پس از شماره‌گیری این پیام دستوری پیام: “داخلی همکار را وارد نمایید.” پخش شده و همکار می‌تواند شماره‌ی داخلی همکار مورد نظر خود را شماره‌گیری کرده و در انتها کلید *را وارد کند، با ایشان صحبت نماید

. درصورتی که در این مرحله کلید * را وارد کند تماس گیرنده به همکار دوم متصل میشود، و درصورتی که در هر بخش از این مرحله همکاری که تماس در گام اول به وی وارد شده بود کلید # را بزند به تماسش با تماس گیرنده برمیگردد.

* نکته: در صورت  شماره‌گیری فرمت *۲*۱۰۱* تماس همکار با داخلی ۱۰۱ بلافاصله برقرار می‌شود.(از راست به چپ)

آموزش انتقال تماس به شماره‌ی دلخواه:

در این حالت در زمان مکالمه‌ی همکار با تماس‌گیرنده همکار می‌تواند با شماره‌گیری کد دستوری *۳ به منوی دریافت شماره دلخواه وارد می‌شود؛ پس از ورود به منوی دریافت شماره پیام “شماره‌ را وارد نموده و در انتها * را وارد نمایید.” پخش شده و همکار می‌تواند شماره‌ی مورد نظر خود را وارد نماید. در زمان مکالمه‌ی همکار با شماره‌ی مورد نظر ایشان می‌تواند با شماره‌گیری * تماس ورودی را به شمار‌ه‌ی جدید وصل و با شماره‌گیری # تماس همکار با شماره‌ی جدید قطع و با تماس‌گیرنده صحبت نماید. سایر موارد مانند On-Hold و غیره مانند سناریوهای قبل می‌باشد!

 

* نکته: در صورت  شماره‌گیری فرمت *۳*۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷* تماس همکار با شماره‌ی دلخواه بلافاصله برقرار می‌شود.

برای ما بنویسید که آیا از قابلیت انتقال تماس به داخلی استفاده کرده اید؟ تجربه شما در این زمینه چه بوده است؟