تعرفه و نحوه قیمت گذاری بسته‌ها به چه صورت است؟

سئومستر Leave a Comment

تعرفه سرویس تلفن گویا و منشی مجازی تعرفه و نحوه قیمت گذاری بسته های تلفن گویا و منشی براساس میزان دقیقه مصرفی است. مثلا پکیج استاندارد سرویس تلفن گویا ۶۰۰ دقیقه تماس دارد و شما با پرداخت مبلغی که در پکیج مشخص شده می توانید تا ۶۰۰ دقیقه از خدمات بهره مند شوید. مشاهده بسته‌های تلفن گویا مشاهده بسته‌های منشی …