گاهی افراد فکر میکنند فقط  افراد برونگرا می توانند کارآفرینان موفقی باشند اما لزوما این موضوع درست نمیباشد زیرا برای جبرا ن این موضوع راه هایی وجود دارد.

در کل جوامع حدود نیمی از جمعیت را افراد درونگرا تشکیل میدهند که میتوانند کارآفرینان موفقی باشند زیرا آنها می توانند از توانایی های دیگر خود استفاده نمایند تا به اهداف و خواسته های خود برسند. حال میتوانیم از این خصوصیت به نحو احسن استفاده نماییم و راههایی را برای استفاده مثبت از این موضوع ارائه دهیم:

[highlight]1. خودتان را برای صحبت کردن از قبل آماده کنید.[/highlight]

ممکن است صحبت کردن در جمع برایتان سخت باشد ولی باید تلاش کنید تا با افراد ارتباط برقرار کنید، این مساله به این معنی نیست که خودتان را اذیت کنید و در موقعیت های نامناسب این کار را انجام دهید، سعی کنید با افراد تک تک ملاقات کنید و اگر به صورت جمعی بایستی صحبت کنید از قبل برای خود متنی آماده کنید تا راحت تر بتوانید صحبت کنید. افراد درون گرا سعی میکنند از نقاط قوت خود استفاده کنند و نقاط ضعف خود را تقویت کنند.

[highlight]2. یافتن نقاط قوت[/highlight]

افراد درونگرا را دست کم نگیرید زیرا آنها نسبت به برونگراها مسائل را بهتر پردازش میکنند و تلاش میکنند کمتر حرف بزنند و بیشتر برنامه ریزی کنند. پس با یافتن این نقاط مثبت سعی در تقویتشان نمایید تا موفق باشید.

[highlight]3. برخلاف خصوصیت اخلاقیتان حرکت کنید.[/highlight]

از آنجایی که یک کارآفرین موفق نمیتواند به تنهایی کار کند بایستی تلاش کند در برخی مواقع از اینکه دوست دارد تنها باشد چشم پوشی کند و با افراد ارتباط اجتماعی بر قرار کند. زمان هایی هم وجود دارد که یک درونگرا بابد اجتماعی باشد.

[highlight]4. میزان انرژی خود را در نظر بگیرید.[/highlight]

زمانی سعی کنید برونگرا باشید که انرژی کافی برای این کار را داشته باشید زیرا کسی که درونگراست و بخواهد برونگرا باشد باید انرژی زیادی صرف کند به همین دلیل باید به این موضوع توجه داشته باشید.

[highlight]5. برای اینکه  خجالت نکشید از تکنولوژی استفاده کنید.[/highlight]

تکنولوژی امروز باعث شده محیطی ایجاد شود که درونگراها راحت تر با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند و مجبور نباشند که خودشان به صورت حضوری با همه افراد در ارتباط باشند ،همچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی میتوانید کسب و کار خود را گسترش دهید و میزان وقت های ملاقات حضوری خود را کم کنید.

منبع:[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.entrepreneur.com/article/233663″ target=”blank” ]www.entrepreneur.com[/button]

دفتر کارمجازی| منشی تلفنی| دفتر مجازی| خط تلفن مجازی| خرید شماره مجازی| کسب و کار خانگی | کسب و کار جدید| فکس اینترنتی| تلفن گویا| اجاره اتاق در تهران| اجاره دفتر کارکارآفرینی | استارت آپ