آواتک - دفترشما - دفترکارمجازی

حمایت دفتر شما از استارتاپ های آواتک

«دفتر شما» اخبار «دفتر شما» نظر بگذارید

دفترشما به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه خدمات دفتر کار مجازی در ایران، در راستای عمل به تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی خویش، حمایت از کسب و کارهای نوپا را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو تمام شتاب دهنده ها می توانند از خدمات تلفن گویا، منشی مجازی و سایر خدمات این مجموعه با شرایط ویژه بهره مند شوند.

طبق توافق انجام شده با شتابدهنده آواتک به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در حمایت از استارتاپها، تمام تیم هایی که وارد مرحله شتابدهی شده اند، به مدت مشخصی میتوانند از خدمات رایگان دفترشما استفاده نمایند. همچنین تیم هایی که در آواکمپ پذیرفته میشوند نیز فرصت استفاده از این خدمات را با تخفیف ویژه ایی خواهند.

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.